Fornyelseskurs i asbestsanering

Price: 3990 NOK

Fornyet opplæring i asbestsanering dekker kravene til at arbeidstakers kunnskaper til asbestsanering holdes ved like og oppdateres ihht. forskrift best.nr. 703 Utførelse av arbeid arbeid § 4-5. Dette er et fornyelseskurs for personer som tidligere har gjennomført opplæring i asbestsanering.

Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for personer som skal arbeide med asbest, kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver, og hvilket utstyr som kreves. Kurset går også igjennom de ulike metodene som brukes for å sanere asbestholdige materialer og hvordan man skal håndtere asbest på en trygg og sikker måte.

Oppbygging:

  • Lover og regler
  • Informasjon om asbest
  • Asbest og helse
  • Risikovurdering
  • Prøvetaking
  • Sikkerhet og vernetiltak
  • Saneringsteknikk
  • Avfallshåndtering
  • Praktisk info

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon.

Arbeidstilsynet krever at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.

Kurset går over èn dag uavhengig hvilken godkjenning bedriften har fra før. Kursbevis utstedes og kan brukes som dokumentasjon til Arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.

Forkunnskaper: Gjennomført og bestått asbestsaneringkurs

Starte kurs