februar 18, 2021

De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 37 dødsfall i forbindelse med en arbeidsulykke i 2018, viser nye tall fra statistikken Arbeidsulykker.

Laveste antall dødsulykker siden 2000

Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer enn halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 8 i 2018, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

For henholdsvis Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det null og én arbeidsulykker med dødelig utfall i 2018. For førstnevnte er det få eller ingen registrerte dødsulykker fra et år til et annet. For sistnevnte står det lave antallet dødsulykker i 2018 i kontrast til antallet dødsulykker registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis 2016 og 2017, da statistikken ble påvirket av alvorlige hendelser.

Kilde: SSB.no