Fallsikring – FAQ

Hva er fallsikring?

Fallsikring er et felles begrep på bruk av utstyr som skal brukes for å unngå fall til et lavere nivå. Et annet begrep er Personlig Verneutstyr mot fall fra høyder (PVU).

Når bør jeg bruke fallsikringsutstyr?

I enhver situasjon hvor det foreligger en mulighet for fall, bør det vurderes om det er nødvendig med bruk av fallsikringsutstyr. Er det fare for fall på 2 meter eller mer skal fallsikringsutstyr benyttes. I noen situasjoner kan det være nødvendig med fallsikringsutstyr selv med fare for fall på under 2 meter.

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidet du utfører er trygt. Når arbeidet medfører fare for fall, vil bruk av fallsikringsutstyr være en naturlig del av virksomhetens HMS.

Når er det krav til fallsikringskurs?

Når arbeidstaker skal benytte fallsikringsutstyr må arbeidsgiver dokumentere opplæring i bruk av utstyret.

Hvor lenge er fallsikringskurs gyldig?

Selv om kompetansebeviset varer evig per definisjon, må du likevel selv vurdere om du fortsatt er egnet til å bruke utstyret. Dersom det er lenge siden du sist du brukte fallsikring, er det klokt å vurdere å gjennomgå opplæringen på nytt. Det å oppdatere kunnskapen din regelmessig kan bidra til å sikre at du fortsetter å bruke utstyret på en trygg og ansvarlig måte.

Er fallsikring personlig verneutstyr?

Fallsikringsutstyr regnes som personlig verneutstyr (PVU) og faller inn under kravene om vern av arbeidstakere ved særskilte forholdsregler på arbeidsplassen.

Hvor ofte skal fallsikring kontrolleres?

En kvalifisert person skal kontrollere fallsikringen minst én gang i året, eller når det har blitt utsatt for unormale påkjenninger. Skadet utstyr skal aldri brukes. Det må kasseres eller sendes til reparasjon i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Er det krav om fallsikring for stillasmontører?

Ja – reglene krever at alle stillasmontører har øvelse i bruk av fallsikringsutstyr. Regelverket gir klar beskjed om at alle stillasmontører skal gis «øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr som kan verne mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner» (se forskrift om utførelse av arbeid, nye §§ 17-2, 17-3 og 17-4). Dette innebærer at alle stillasmontører skal ha opplæring i bruk av fallsikringsutstyr.

Er det krav til fallsikring i lift?

Personlig fallsikring anbefales å benytte i lift. Arbeidsgiver må, i samarbeid med operatøren, ta nødvendige forholdsregler og selv vurdere risikoen og behovet for nødvendig sikkerhetsutstyr.

Ved arbeid ved eller over vann skal det gjøres en vurdering av risikoen. Der faren for å drukne er større enn faren for å bli skadet av et fall, skal redningsvest benyttes, ikke fallsikringsutstyr.

Hvor skal jeg forankre fallsikring i en lift?

Mange lifter har et eget forankringspunkt. Hvor forankringspunktet er, står beskrevet i brukermanualen. De fleste nyere lifter har en «trekant» i hjørnene, hvor man skal feste utstyret. Benytt alltid angitt festepunkt, slik at du vet at utstyret er forsvarlig festet.

Hvordan sikre seg når man jobber på tak?

Dersom arbeid i høyden er nødvendig, skal kollektiv fallsikring (eks. rekkver, stillas, lift) prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr (personlig verneutstyr – PVU). PVU skal være absolutt siste løsning hvis dere ikke kan bruke kollektive løsninger.

Hvordan vet jeg om utstyret mitt er trygt?

Det er noen viktige ting man må huske på når man benytter fallsikringsutstyr:
Skal være CE-merket
Skal passe til den enkelte brukeren
Skal være tilpasset arbeidet
Skal kontrolleres jevnlig
Skal benyttes i samsvar med brukerveiledningen

instant-customer-support

Kontakt Oss