Kurs i FSE for instruert personell

FSE for instruert personell tilfredstiller kravene i FSE Forskriften (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). I denne forskriften stilles det krav til nødvendig opplæring av personell som arbeider og drifter elektriske anlegg. Opplæringen skal gjentas årlig, men også oftere om forholdene tilsier dette. Det skal aldri gå mer enn 12 måneder mellom opplæringen. Dette kurset er for de som ikke har elektrofaglig kompetanse, men som skal jobbe med tydelig definerte oppgaver som instruert personell.

Pris: 790 NOK
Kursets lengde: 2 timer

Målsetning
Formålet med kurset er å gi instruert personell evnen til å identifisere risiko og unngå elektriske farer. Dette vil bidra til å forbedre sikkerheten for både deg og dine kolleger, og sikre en arbeidsplass fri for personskader. Med instruert personell henviser man til ansatte uten elektrobakgrunn som utfører driftsoppgaver i henhold til bedriftens instrukser. Dette inkluderer også de som trenger tilgang til elektriske anlegg. Kurset inkluderer også modul med førstehjelp ved strømulykker og generell førstehjelp.

Alle som skal arbeide som instruert personell skal ha gjennomgang av faglært personell på de aktuelle anleggene de skal jobbe med.

Målgruppe
Personell som skal utføre enkle driftsmessige oppgaver som å skifte sikringer og resette vern i elektriske installasjoner.

Kursets emner
Introdusjon / Lover og forskrifter / Arbeidsmetoder / Ulykker / Vedlikehold og betjening av elektriske anlegg / Teoretisk førstehjelp

Hva mottar du?
Diplom

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og rumensk.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

HMS-kurs for ledere

Pris: 990 NOK

Førstehjelp

Pris: 490 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss