Informasjonskurs asbest

Dette er et informasjonskurs/kjennskapskurs om asbest. Kurset er en introduksjon for personer som ønsker å lære mer om asbest og farene knyttet til materialet, og tilfredsstiller kravene til dokumentert kompetanse i forhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-2. Kurset gir opplæring i identifikasjon og farer ved asbest, men er ikke et fullverdig asbestsaneringskurs.

Pris: 990 NOK
Kursets lengde: 3 timer

Målsetning
Formålet er å styrke den generelle kunnskapen om asbest for både profesjonelle og privatpersoner. Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for asbest, samt kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kurset gir deg kunnskapen som kreves for å vite om farene med asbest, slik at man kan unngå både uhell og farer som asbest medfører.

Målgruppe
Personell som har risiko for å få utilsiktet eksponering for asbest.
Snekkere, rørleggere, elektrikere, rivningsarbeidere, VVS-arbeidere, isolatører, montører, taktekke, vaktmestere, innsatspersonell etc.

Kursets emner
Introduksjon / Lover og forskrifter / Informasjon om asbest / Asbest og helse / Risikovurdering / Praktisk info

Hva mottar du?
Diplom

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk og litauisk.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

HMS-kurs bygg og anlegg

Pris: 990 NOK

Stillaskurs 2-5 m

Pris: 1990 NOK

HMS-kurs for montering av modulbygg

Pris: 4990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss