HMS-kurs for verneombud

Instantkurs > Courses > HMS-kurs for verneombud
Pris: 2990 NOK

Dette kurset er for deg som har avtalt kortere opplæringstid for verneombud enn 40 timer.

Arbeidstilsynet sier at dersom en virksomhet har mer enn 10 arbeidstakere, skal det velges verneombud. Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 er minimumskravet til opplæring av vervet på 40 timer. Det er likevel et unntak som sier at partene kan avtale en opplæringstid under 40 timer. Dette skjer på bakgrunn av risikovurdering i virksomheten, og er det forsvarlig kan opplæringen kuttes ned. Denne avtalen bør skje skriftlig.

Kurset går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøloven.
Du vil blant annet få en innføring i systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og førstehjelp.

Innhold i kurset:

  • Arbeidsmiljøloven og de sentrale forskriftene
  • Innføring i HMS
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Internkontroll
  • HMS-arbeid steg for steg
  • Risikoanalyse
  • Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon.

Starte kurs