HMS-kurs for verneombud

I henhold til Arbeidsmiljøloven er arbeidsgivere pålagt å sikre at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. For mange kan det være både kostbart og utfordrende å frigjøre tid til å delta på klasseromskurs. Dette nettbaserte kurset er for deg som har avtalt at kortere opplæringstid for verneombud enn 40 timer er tilstrekkelig.

Pris: 2990 NOK

Målsetning
Arbeidstilsynet sier at dersom en virksomhet har mer enn 5 arbeidstakere, skal det velges verneombud. Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 er minimumskravet til opplæring av vervet på 40 timer. Det er likevel et unntak som sier at partene kan avtale en opplæringstid under 40 timer. Dette skjer på bakgrunn av risikovurdering i virksomheten, og er det forsvarlig kan opplæringen kuttes ned. Denne avtalen bør skje skriftlig.

Kurset går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøloven. Du vil blant annet få en innføring i systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og førstehjelp.

Målgruppe
Alle som skal bli verneombud.

Kursets emner
Arbeidsmiljøloven og de sentrale forskriftene / Innføring i HMS / Roller i HMS-arbeidet / Internkontroll / HMS-arbeid steg for steg / Risikoanalyse / Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø / Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hva mottar du?
Diplom på gjennomført kurs

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og rumensk.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

HMS-kurs for ledere

Pris: 990 NOK

HMS-kurs bygg og anlegg

Pris: 990 NOK

HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere

Pris: 1090 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss