HMS-kurs bygg og anlegg

Instantkurs > Courses > HMS-kurs bygg og anlegg
Pris: 990 NOK

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot ansatte i bygg og anleggsbransjen. Denne bransjen er statistisk sett mer utsatt for skader og alvorlige ulykker enn andre bransjer. Mange av disse ulykkene involverer nyansatte og utenlandske arbeidere. For å møte denne utfordringen har vi utviklet et kurs som gir en grundig innføring i HMS på bygg- og anleggsplassen.

Formålet med kurset er å redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen ved å gi en grunnleggende innføring i de sentrale HMS-prinsippene i norsk arbeidsliv. Kurset dekker arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter for bygg- og anleggsbransjen, ansvarsfordeling, HMS-arbeid i praksis, risikovurdering og førstehjelp.

Innhold i kurset:

• Arbeidsmiljøloven og de sentrale forskriftene
• Innføring i HMS
• Roller i HMS-arbeidet
• Internkontroll
• HMS-arbeid steg for steg
• Risikoanalyse
• SHA-plan
• Sikker jobbanalyse – SJA
• Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Miljøutfordringer i bygg- og anlegsbransjen
• Livreddende førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon.

For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset

Starte kurs