Stillaskurs 2-9 m

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m plattformhøyde må dokumentere teoretisk og praktisk opplæring. Dette nettbaserte stillaskurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav (15 timer teori).

Pris: 3990 NOK
Kursets lengde: 15 timer

Målsetning
Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv opp til 9 meter plattformhøyde. I løpet av stillaskurset vil man bli presentert for de ulike ansvarsforholdene man kan finne i forbindelse med et stillas. Nettkurset vil gi deg en innsikt i alle relevante lover og forskrifter, med et særlig fokus på Arbeidsmiljøloven og Forskrift om utførelse av arbeid. Videre vil du få en enkel innsikt i stillasteori. Du vil også få en generell innføring i montering av stillas, samt en innføring i montering av de ulike stillastypene. Herunder; rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas. Som med alle våre kurs, vil du avslutningsvis få en gjennomgang av førstehjelp og hvordan du skal opptre under nødssituasjoner.

Målgruppe
Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv opp til 9 meter plattformhøyde.

Kursets emner
Introduksjon / Standarder og ansvar / Lover og forskrifter / Stillasteori / Montering og bruk / Montering og demontering av ulike typer stillas / Kontroll og dokumentasjon / Førstehjelp

Hva mottar du?
Kompetansebevis (elektronisk + plastkort)

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk, estisk og rumensk.

Praktisk opplæring
Arbeidsgiver må dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen må attesteres av kompetent person (en som har kompetansebevis i tilsvarende kurs eller stillasmontørkurs fra tidligere). Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Kursanmeldelser

 

Rafal K. – Buma AS

Vi har brukt Instantkurs for opplæring av våre ansatte i årevis. Kurset er forståelig og oversiktlig. Det er alltid god support fra Instant hvis du trenger det. Dette setter vi stor pris på.

Herman A. – Storum Stillas AS

Svært nyttig stillaskurs vi benytter i opplæring av ansatte. Kurset gir en grundig innføring i stillasbyggerfaget for våre ansatte som trenger kompetansebevis. Det er også en stor fordel at kurset tilbys på flere språk.

Flere relevante kurs

Stillasmontørkurs over 9 m

Pris: 5990 NOK

Stillaskurs 2-5 m

Pris: 1990 NOK

Fallsikringskurs

Pris: 990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss