Anhukerkurs – Stroppekurs

Vårt nettbaserte anhuker- og stroppekurs (løfteredskap) gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften. Et anhuker/stroppekurs er beregnet på personell som jobber på områder der løfteoperasjoner er en del av jobben. Anhuker og stropper sørger for at kran- og stroppeoperasjoner utføres på en sikker måte. Dette kurset dekker de forskriftmessige kravene til opplæring.

Pris: 1990 NOK
Kursets lengde: 6 timer

Målsetning
Dette kurset skal gi kursdeltakerne økt kunnskap om anhuking, signalgiving og stropping. Gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeidsplasser der det utføres løft. Det gis også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre oppgavene.

Målgruppe
Personell som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving.

Kursets emner
Introduksjon/ Lover og forskrifter / Signalgivning / Terminologi / Løfteredskaper / Bruksområder / Førstehjelp

Hva mottar du?
Kompetansebevis (elektronisk + plastkort)

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk, estisk og rumensk.

Praktisk opplæring
Arbeidsgiver må dokumentere praktisk opplæring (dokumenter for utfylling gis i kurset). Praktisk opplæring kan gjøres bedriftsinternt/eksternt med kompetent person (en som har kompetansebevis i tilsvarende kurs fra tidligere).

Annet
Kurset dekker kravene til dokumentert opplæring for anhuking, stropping og signalgivning. Dette er ikke et G11-kurs.

Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs

Pris: 990 NOK

HMS-kurs bygg og anlegg

Pris: 990 NOK

HMS-kurs for utenlandske arbeidstakere

Pris: 1090 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss