Stillasmontørkurs over 9 m

Stillasmontørkurs over 9 m dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4 (kurset er tidligere kalt § 46C og § 13 kurs). Dette nettbaserte kurset gir en grundig innføring i stillasmontering og er for dem som skal montere stillaser i alle høyder, eller som ikke skal følge standardoppstilling for stillas.

Pris: 5990 NOK
Kursets lengde: 36 timer

Målsetning
Stillasmontørkurset er et 36 timers kurs i stillasbygging i henhold til arbeidsmiljøloven og de relevante forskrifter. I løpet av nettkurset vil du få en innsikt i alle relevante lover og forskrifter. Du vil også få en oversikt over de ulike stillastypene og deres egenskaper. Herunder rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas. Kurset tar deg med gjennom fasene i monteringen av de ulike stillasene. Du får også opplæring om hvilke forhåndsregler man må ta både før man går i gang med monteringen, under monteringen, under bruk av stillaset og under demonteringen av stillaset. Du vil bli presentert for utregningsmetoder for oppstilling av stillas.

Målgruppe
Stillasmontører
Ansatte som skal montere/demontere/kontrollere stillas (over 9 m plattformhøyde)

Kursets emner
Introduksjon / Ansvar og ansvarsforhold / Lover og forskrifter / Stillasteori / Typer, klasser og oppbygging / Montering av stillas / Montering og demontering av ulike typer stillas / Kontroll og dokumentasjon / Førstehjelp

Hva mottar du?
Kompetansebevis (elektronisk + plastkort)

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk, estisk og rumensk.

Praktisk opplæring
For å få stillasmontør-sertifikat må man dokumentere følgende:
1. Minst 72 timer praktisk opplæring i bruk av stillas (minst 3 ulike typer).
2. Ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas.
Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

Stillaskurs 2-9 m

Pris: 3990 NOK

Stillaskurs 2-5 m

Pris: 1990 NOK

Fallsikringskurs

Pris: 990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss