Sikker bruk av diisocyanater

Nettbasert kurs i sikker bruk og håndering av diisocyanater. Dette kurset gir dokumentert opplæring i samsvar med myndighetenes krav.

Med virkning fra 24. august 2023 ble det innført obligatorisk opplæringskrav for alle som er involvert i bruk eller håndtering av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter. Arbeidsgiver må sørge for at alle ansatte som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter, har fått dokumentert opplæring. Kurset dekker håndtering og bruk av diisocyanater for både nivå 1 og 2 (generell opplæring og opplæring på mellomnivå), i henhold til REACH-forordning nr. 2020/1149.

Pris: 790 NOK
Kursets lengde: 3 timer

Formålet 
Formålet med dette kurset er å gi deltakerne en grundig forståelse av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter, samt hvordan de kan etablere et trygt arbeidsmiljø og beskytte seg selv og andre. Gjennom de ulike delene av kurset vil deltakerne lære om de potensielle risikoene ved arbeid med diisocyanater, farekommunikasjonstiltak (inkludert advarselsetiketter, sikkerhetsdatablad (SDS), kjemikalieregister og bruksanvisning), risikovurdering, forebyggende sikkerhetstiltak, symptomer på eksponering, sensibilisering og andre temaer som inngår i REACH-forordning nr. 2020/1149.

Hvem gjelder kravet for?
Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Målgruppe
Alle som skal bruke diisocyanater.

Kursets emner
Del 1 gir en innføring i diisocyanater og deres bruksområder, mens del 2 tar for seg helserisikoen forbundet med bruken av dem. Del 3 omhandler risikohåndteringstiltak, og del 4 tar for seg nødssituasjoner og førstehjelpsprotokoller.

Hva mottar du?
Diplom

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Annet
Det er også mulig å ha muntlig diskusjon og spørsmål/svar på våre webinarer der en liveinstruktør vil være tilgjengelig for å gi veiledning. Sjekk ut kalenderen for kommende webinarer. Vennligst skriv eventuelle kursrelaterte spørsmål til webinaret i påmeldingsskjemaet.

Flere relevante kurs

Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs

Pris: 990 NOK

Informasjonskurs asbest

Pris: 990 NOK

Stillaskurs 2-5 m

Pris: 1990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss