Praktisk opplæring

Nettkurs siden 2012

Lang erfaring innen opplæring

Over 25.000 deltakere

Kontinuerlig utvidet og oppdatert

Mange av våre kurs krever også en praktisk opplæring. Dette må dokumenteres. Det kan enten skje ved at du melder deg på et praksiskurs ved en av våre avdelinger (se kurskalender) eller at dere gjennomfører dette bedriftsinternt. Den som gir opplæring skal signere – scan så dokumentet og send til: info@instantkurs.no.

Vi setter krav til at den som signerer dokumentene minimum har tilsvarende kurs fra før. Du får tilgang til dokumentene som skal fylles ut når du starter nettkurset eller under «dokumenter» på instantkurs.

 

Praktisk opplæring er avgjørende for sikker bruk av utstyr av flere grunner:

Førstehåndserfaring: Når deltakeren får praktisk erfaring med utstyret/verktøyet, blir de mer kjent med dets funksjoner, begrensninger og potensielle farer. Dette gjør dem i stand til å forstå hvordan utstyret skal brukes på en trygg måte.

Problemløsning: Gjennom praktisk opplæring lærer elever å identifisere og løse problemer som kan oppstå under bruk av utstyr. Dette inkluderer å gjenkjenne faresignaler og ta nødvendige forholdsregler.

Fokus på sikkerhetsprosedyrer: Instruktører skal veilede deltakeren i riktig bruk av sikkerhetsutstyr og gjennomføring av sikkerhetsprosedyrer. Dette kan omfatte alt fra riktig bruk av verneutstyr til hvordan man skal reagere i tilfelle nødsituasjoner.

Forebygging av ulykker: Praktisk opplæring gir muligheten til å lære gjennom feil og korrigere dem i et kontrollert miljø. Dette reduserer risikoen for ulykker når elevene senere bruker utstyret i reelle situasjoner.

Utvikling av bevissthet: Gjennom praktisk opplæring blir deltakerne mer oppmerksomme på potensielle farer og risikoer knyttet til bruk av utstyr. Dette fører til en økt bevissthet om sikkerhetspraksis og et mer ansvarlig forhold til bruk av utstyr.

Samlet sett er praktisk opplæring avgjørende for å sikre at personell har den nødvendige kunnskapen, ferdighetene og bevisstheten som kreves for å bruke utstyr på en sikker måte. Det bidrar til å redusere risikoen for ulykker og skader, både for elevene selv og for andre som kan bli berørt av deres bruk av utstyret.

instant-customer-support

Kontakt Oss