Dokumenter

Mange av våre kurs krever også en praktisk opplæring. Dette må dokumenteres. Det kan enten skje ved at du melder deg på et praksiskurs ved en av våre avdelinger (se kurskalender) eller at dere gjennomfører dette bedriftsinternt. Den som gir opplæring skal signere – scan så dokumentet og send til: info@instantkurs.no. Vi setter krav til at den som signerer dokumentene minimum har tilsvarende kurs fra før.

Nedenfor finner du praksis-dokumenter for de ulike kursene som krever dokumentasjon av praktisk opplæring. Klikk på kurset/kursene du tar og last ned dokumentet:

De fleste nettkursene fra Instant Norge AS krever at kursdeltaker kan dokumentere praktisk opplæring. Kursene som krever praktisk opplæring er:

  • Stillasmontørkurs (over 9 m): 6 mnd erfaring i virksomhet som bruker stillas + 72 t praktisk erfaring med minst 3 ulike stillastyper.
  • Stillaskurs 2-9 m: 15 t praktisk opplæring
  • Stillaskurs 2-5 m: 7,5 t praktisk opplæring
  • Fallsikringskurs: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
  • Personløfterkurs: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
  • Farlig håndverktøy: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
  • Løfteredskap / Stroppekurs: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
  • Varme arbeider: Fra 01.02.2024 instruktøren for praktisk slokkeøvelse skal være godkjent instruktør i ordningen eller ansatt i brannvesen med kompetanse på gjennomføring av praktisk slokkeøvelse. Dokumentasjon på gjennomført slukkeøvelse må være innsendt senest 3 måneder etter fullført kurs. Vennligst merk at telefonnummeret ditt er obligatorisk for å motta en varme arbeider sertifisering.  Derfor ber vi deg om å gi et gyldig telefonnummer når du registrerer deg på varme arbeider kurs hos oss.Telefonnumere utenfor Norge må inneholde landkoden. Vennligst last ned dokument for id bekreftelse og returner utfylt til info@instantkurs.no Bekreftelse ID

Du får tilgang til dokumentene som skal fylles ut når du starter nettkurset.

Gjennomføring

Nettkurset dekker den teoretiske delen av opplæringen. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å finne, gjennomføre og dokumentere den praktiske opplæringen. Instant Norge AS kan organisere praktisk opplæring for grupper på forespørsel. Praktisk opplæring skal gis av person med minst tilsvarende kompetanse. Skal du for eksempel ta kurs i stillasmontering 2-9 m, må personen som gir opplæring ha bestått minst tilsvarende kurs. Personen som gir opplæring skal signere på praksisdokumentet. Praksisdokumentet finner du øverst på denne siden. Finn praksisdokumentet til kurset du tar, og last det ned. Fyll ut dokumentet når opplæring er gitt. Opplæringen kan gis når som helst – før, under eller etter gjennomført teoretisk kurs på nett. Den som gir opplæring skal signere. Scan dokumentet og send til: info@instantkurs.no Du mottar ikke kurssertifikat før praksisdokumentet er mottatt og registrert.

Krav til opplæringen

Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt. Brukeren skal motta full opplæring i trygg og riktig bruk av utstyret, med særlig fokus på korrekt bruk i henhold til brukermanual, samt gjennomgang av eventuelle verneinnretninger. Enkelte av kursene har veiledende sjekklister. Disse finner du i så fall i linken til høyre.

Husk:

arbeidsgiver skal alltid sørge for utstyrsspesifikk opplæring, i tillegg til de generelle kravene om teoretisk og praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr.  Det vil si at nytt utstyr kan innebære krav til ny gjennomgang av sikker bruk. Slik opplæring bør dokumenteres i bedriftens HMS-system.

instant-customer-support

Kontakt Oss