Liftkurs – FAQ

Er det krav til kurs for å bruke lift?

Ja – i henhold til §10 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, er det krav til at personer som skal bruke lift (personløfter) har fått dokumentert opplæring. Det må foreligge dokumentasjon som bekrefter at både praktisk og teoretisk opplæring er gjennomført i samsvar med forskriften.

Hvor lenge er et liftkurs gyldig?

Kompetansebeviset har inget utløp. Selv om beviset er gyldig på livstid, må du fortsatt selv vurdere om du er egnet til å operere personløfteren. Dersom det er lenge siden du sist brukte den, eller hvis det har vært i nestenulykker eller faktiske ulykker mens du har brukt liften, bør du vurdere å gjennomgå opplæringen på nytt.

Er det krav til fallsikring i lift?

Personlig fallsikring anbefales å benytte i lift. Arbeidsgiver må, i samarbeid med operatøren, ta nødvendige forholdsregler og selv vurdere risikoen og behovet for nødvendig sikkerhetsutstyr.

Ved arbeid ved eller over vann skal det gjøres en vurdering av risikoen. Der faren for å drukne er større enn faren for å bli skadet av et fall, skal redningsvest benyttes, ikke fallsikringsutstyr.

Er det aldersgrense for bruk av lift?

Det satt en aldersgrense på 18 år for å kjøre en lift. Å bruke en lift kan være en kompleks oppgave som krever betydelig ansvar og ferdigheter.

Unntak for skoleelever og lærlinger (med forbehold). Det stilles da krav til egen risikovurdering, fadderordning, informering til foresatte og det skal føres loggbok over arbeidet, som igjen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet.

Hvilke liftklasser finnes det?

Liftklassene deles inn i klasse A, B og C.

Klasse A – Tilhengermonterte personløftere
Klasse B – Selvgående personløftere
Klasse C – Bilmonterte personløftere

Hvilke liftklasser dekker kurset?

Teoridelen av kurset dekker klassene A, B og C.

Det avgjørende for hvilke klasser du får på kompetansebeviset er hvilke klasser du får praktisk opplæring i.

I hvor mye vind kan man bruke personløfter?

Dersom vindstyrken overstiger 12,5 m/sek, bør personløfteren ikke brukes. Det er viktig å merke seg at enkelte maskiner kan ha lavere toleranse for vind. Det anbefales derfor å lese produsentens brukerveiledning for å finne den maksimale tillatte vindstyrken. Det er også viktig å være oppmerksom på at vinden kan være kraftigere rundt hjørner på bygninger og andre installasjoner. Det er viktig å unngå kastevinder.

Trenger passasjer opplæring?

Arbeidsgiveren må gjennomføre en risikovurdering av bruken av hvert liften i forhold til de spesifikke arbeidsoperasjonene. Det er også arbeidsgiverens ansvar å sikre at alle som deltar i løfteoperasjonen, selv de som kun er passasjerer, har fått dokumentert sikkerhetsopplæring hvis risikovurderingen indikerer at det er nødvendig. Denne risikovurderingen må dokumenteres skriftlig for å kunne bevise at den faktisk er gjennomført, spesielt i tilfelle av en ulykke.

instant-customer-support

Kontakt Oss