HMS minikurs for nyansatte

Instantkurs > Courses > HMS minikurs for nyansatte
Pris: 690 NOK

Kurset gir en introduksjon til HMS-prinsippene i Du vil blant annet få en kjennskap til systematisk HMS-arbeid og SHA-planer, risikovurdering og førstehjelp.

Innhold i kurset:

• Innføring i HMS og SJA
• Risikoanalyse
• SHA-plan
• Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Livreddende førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon.

For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset

Starte kurs