HMS-kurs for montering av modulbygg

Nettkurset gir deg også innsikt i kartlegging, risikovurdering, utarbeidelse av plan og tiltak på arbeidsplassen ved montasje av modulbygg, og ser på de ulike sikkerhetsutfordringene knyttet til din bransje. Dette kurset gir essensielt HMS opplæring for de som er involvert i bygg av modulbygg.

Pris: 4990 NOK
Kursets lengde: 7 timer

Målsetning
Formålet er å gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Kurset gir en grundig forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal føre opp moduler. Kurset tar også for seg generell montasje av moduler og sikkerhetsaspekter ved betongelementmontasje, anhuking, stillas, fallsikring og sveising.

Målgruppe
Personell som skal arbeide med montasje av moduler.

Kursets emner
Lover og forskrifter / HMS-forskriften / HMS-lovgivning for moduler / Praktisk anvendelse av lovgiving / Nødstilfeller

Hva mottar du?
Diplom

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk og rumensk.

Praktisk opplæring
Praktisk opplæring må dokumenteres før utsdedelse av kompetansebevis (dokumenter for utfylling gis i kurset).

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

Liftkurs

Pris: 1990 NOK

Varme Arbeider

Pris: 1490 NOK

Anhukerkurs – Stroppekurs

Pris: 1990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss