Varme Arbeider

Kurs i varme arbeider er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. I Norge krever forsikringsbransjen at alle som utfører varme arbeider må ha et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomført godkjent opplæring. Kurset er godkjent av Norsk brannvernforening og dekker kravene fra forsikringsbransjen.

Pris: 1490 NOK

Målsetning
Gjennom vårt kurs i varme arbeider tilegner du deg nødvendig og pålagt kunnskap i brannsikkerhet, inkludert hvordan branner oppstår og utvikler seg. Du vil også lære hvilke forholdsregler som må tas for å utføre varmt arbeid på en sikker måte, samt metoder for brannslokking dersom det oppstår en brann. Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og er utarbeidet av godkjente instruktører med fokus på pedagogisk, interessant og enkel læring. Vårt kurs i varme arbeider er godkjent av Norsk brannvernforening og oppdatert iht. til ny sikkerhetsforskrift 2024.

Målgruppe
Alle som skal utføre varme arbeider eller være i rollen som brannvakt i område der det utføres varme arbeider.

Kursets emner
Sertifiseringsordningen / Gjeldende regelverk / Brann- og slokketeori / Opptreden ved brann / Risiko / Farer ved utstyr og arbeidssted / Farer ved bruk av gass / Førstehjelp.

Hva mottar du?
Sertifikat fra Norsk brannverforening (elektronisk).
Sertifikatet er gyldig i 5 år.
Plastkort kan bestilles mot tillegg.

For å motta kompetansebevis må følgende være godkjent
Teoretisk eksamen bestås i kurset
Dokumentasjon på slokkeøvelse sendes inn senest tre (3) måneder etter fullført kurs.

Praktisk opplæring
Krav til praktisk slokkeøvelse som tilfredsstiller kravene til Norsk Brannvernforening (skjema for utfylling gis i kurset).

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk og rumensk.

Annet
Instruktøren for praktisk slokkeøvelse skal være godkjent instruktør i ordningen eller ansatt i brannvesen med kompetanse på gjennomføring av praktisk slokkeøvelse. Dokumentasjon på slokkeøvelse må sendes inn senest tre (3) måneder etter fullført kurs. Vi tilbyr slokkeøvelser og du finner planlagte datoer i praksis kalenderen.

Vær oppmerksom på at sertifikatene for varme arbeider utstedes av Norsk Brannvernforening, og du finner dem på deres Bvis-nettside.

Flere relevante kurs

Liftkurs

Pris: 1990 NOK

Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs

Pris: 990 NOK

HMS-kurs for ledere

Pris: 990 NOK

HMS-kurs bygg og anlegg

Pris: 990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss