Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Pris: 990 NOK
Kursets lengde: 3 timer

Målsetning
Formålet er å gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem bevisst på viktige sikkerhetstiltak,slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Kurset gir en grundig forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke farlige håndverktøy, samt de som skal lede arbeid med slikt utstyr. Det tar for seg generell bruk av ulike typer verktøy, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll. Kurset går detaljert gjennom de forskjellige typene personlig verneutstyr som er påbudt og hvorfor disse skal benyttes.

Målgruppe
Personell som skal bruke farlige småverktøy som vinkelslipere, boltepistoler, spikerpistol og kappsag.

Kursets emner
Lover og forskrifter / Generelt om arbeidsutstyr / Sager / Pistoler / Vinkelslipere / Drill og borremaskiner / Førstehjelp

Hva mottar du?
Kompetansebevis (elektronisk + plastkort)

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk, estisk og rumensk.

Praktisk opplæring
Arbeidsgiver må dokumentere praktisk opplæring (dokumenter for utfylling gis i kurset). Praktisk opplæring kan gjøres bedriftsinternt/eksternt med kompetent person (en som har kompetansebevis i tilsvarende kurs fra tidligere).

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

Varme Arbeider

Pris: 1490 NOK

Anhukerkurs – Stroppekurs

Pris: 1990 NOK

HMS-kurs bygg og anlegg

Pris: 990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss