Brukerkurs stillas

Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk av stillaser. Kurset gir kunnskap om ulike typer stillas, hvordan bruke stillas, respekt for høyder, samt kunnskap om feil og farer som kan oppstå. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått nødvendig opplæringen og kan dokumentere dette. Kurset dekker de forskriftmessige kravene til opplæring.

Pris: 1490 NOK
Kursets lengde: 3 timer

Målsetning
Kvalifisere arbeidstaker for sikker bruk av stillas. Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden, og trygg og korrekt bruk av ulike stillastyper. Det tar for seg ulike typer arbeidsulykker og ser på hva man kan gjøre for å forhindre at ulykker skjer. I løpet av dette nettkurset skal du lære å mestre bruken av alle typer stillas / skille ulike stillastyper fra hverandre / å velge riktig stillas til jobben / lære å vurdere sikkerheten under bruken av stillaset / lære om tiltak du kan gjennomføre for å forhindre arbeidsulykker / lære å jobbe riktig og sikkert.

Målgruppe
Personell som bruke stillas (gå i stillaset).
Hvis du skal bygge stillas kreves stillaskurs 2-5, stillaskurs 2-9m eller stillasmontørkurs.

Kursets emner
Introduksjon / Arbeidsulykker / Lover og forskrifter / Stillastyper

Hva mottar du?
Kompetansebevis (elektronisk + plastkort)

Språk
Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, litauisk, estisk og rumensk.

Annet
Dette nettkurset kan gjennomføres når og hvor man vil på desktop, mobil eller nettbrett. Kurset er pedagogisk bygd opp i moduler med film, tekst, bilder og avsluttende test.

Flere relevante kurs

Stillasmontørkurs over 9 m

Pris: 5990 NOK

Stillaskurs 2-9 m

Pris: 3990 NOK

Stillaskurs 2-5 m

Pris: 1990 NOK

Liftkurs

Pris: 1990 NOK

Fallsikringskurs

Pris: 990 NOK
Se alle kurs
instant-customer-support

Kontakt Oss