juni 21, 2024


Vi har nå oppdatert vår kalender for praktisk opplæring andre halvår 2024. Vær tidlig ute og meld deg/dine ansatte på kurs.

Har du behov for praktisk opplæring i bruk av lift, fallsikring, stillas eller slokkeøvelse så finner du datoer og påmelding her: Kalender praktisk opplæring.

Mange av våre kurs krever praktisk opplæring. Dette må dokumenteres. Det kan enten skje ved at du melder deg på et praksiskurs ved en av våre avdelinger eller at det gjennomfører dette bedriftsinternt med kompetent person. Vi setter krav til at den som signerer dokumentene minimum har tilsvarende kurs fra før (slokkeøvelser krever godkjent instruktør).

De fleste kursene fra oss krever at kursdeltaker kan dokumentere praktisk opplæring. Kursene som krever praktisk opplæring er:
Slokkeøvelse (varme arbeider)
Liftkurs
Fallsikringskurs
Stillasmontørkurs
Stillaskurs 2-9m
Stillaskurs 2-5m
Farlig håndverktøy
Løfteredskap

Vi har avdelinger i Vestby, Skjetten og Bergen hvor vi gjennomfører praktisk opplæring. Opplæringen holdes på norsk og engelsk. Det er begrenset antall deltakere på hvert kurs.