januar 25, 2024

Viktig informasjon til alle som skal ta kurs i varme arbeider.

Fra 01.02.2024 blir det endringer på praktisk øvelse i forbindelse med kurs i varme arbeider. Her er det noen viktige punkter du bør få med deg:

Instruktøren for praktisk slokkeøvelse skal være godkjent instruktør i ordningen eller ansatt i brannvesen med kompetanse på gjennomføring av praktisk slokkeøvelse. Dokumentasjon på gjennomført slukkeøvelse må være innsendt senest tre (3) måneder etter fullført kurs. Vennligst merk at telefonnummeret ditt er obligatorisk for å motta en varme arbeider sertifisering.

Vi har oppdatert kalenderen vår med datoer for slokkeøvelser: Kurs kalender 2024

Finans Norge Forsikringsdrift har vedtatt ny sikkerhetsforskrift og sjekkliste (tidligere arbeidsinstruks) for utførelse av varme arbeider gjeldende fra 01.01.2024. Du kan laste ned den nye forskriften og sjekklisten her:
Sikkerhetsforskrift – 2024
Sjekkliste – 2024 (tidl. arbeidsinstruks)