februar 18, 2021

Da kan vi endelig tilby farlig håndverktøykurs på polsk. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. For å ha rett til å bruke en farlig håndverktøy skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring.

Les mer on kurset om bruk farlig håndverktøy her (polsk versjon).
Kurset er også tilgjengelig på norsk, engelsk og litauisk.