februar 18, 2021

Veidekke er den første av de store entreprenørene som signaliserer at de skal følge opp anbefalingene både når det gjelder egne og underentreprenørers innleie av bemanningstjenester.

Veidekke forplikter seg til Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft.

– Vi krever minimum 80 prosent stillingsbrøk for alt innleid personell på alle Veidekkes prosjekter i Norge. En viktig premiss for å få useriøs innleie til livs er at næringen tar vår del av ansvaret og er en god bestiller, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

– Dette er gode nyheter. Når Norges største entreprenør forplikter seg og bruker sin bestillermakt så er dette et viktig signal til resten av næringen, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

– Selv om stammen i arbeidsstokken skal være egne ansatte, trenger vi fleksibilitet og heier på en seriøs bemanningsbransje. Seriøsitet er viktig for den enkelte arbeidstaker, sikkerheten på byggeplassene og bransjens attraktivitet. I tillegg bidrar det til like konkurransevilkår. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har forutsigbarhet og tilbys mest mulig hele stillinger. Dette kravet stiller vi derfor også til våre underentreprenører, sier Hans Olav Sørlie videre.

Kravene gjelder for Veidekkes nye prosjekter og vil bli implementert fortløpende utover høsten. De vil også bli tatt inn i avtalene med Veidekkes prekvalifiserte bemanningsforetak.

BNL og Fellesforbundet ble enige om en avtale 25. mai om anbefalinger til bedrifter på hvordan de skal bestille innleie fra bemanningsselskapene. Anbefalingene har blitt til gjennom forhandlinger hvor begge parter har bidratt mot et felles mål om mer seriøs innleie i byggenæringen. Noen av de sentrale punktene i disse anbefalingene er:

  • Innleide skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk.
  • De innleide på prosjekt skal ha fast ansettelse med garantilønn (lønn mellom oppdrag).
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet.
  • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn.
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det.

 – Ved å følge disse anbefalingene vil BNLs medlemsbedrifter også opptre som gode bestillere overfor bemanningsbyråene, avslutter Sandnes.

(Pressemelding fra BNL/NTB Info)

Kilde: Hmsmagasinet.no