mars 8, 2023

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Arbeidstilsynet har nå lansert en ny veileder for arbeid i høyden. Målet er å motvirke at arbeidsgiverne lar arbeidstakerne selv gjøre risikoanalysen gjennom sikker jobb-analyse (SJA). Bruk av SJA er særlig utbredt innenfor bygg og anlegg i Norge. Arbeidstilsynet ser at det regelmessig blir utført SJA uten at det blir presisert hvem som skal lede arbeidet på vegne av arbeidsgiver. Når arbeidstakerne signerer SJA, og det skjer en ulykke, blir de ansatte ofte syndebukk.

I veilederen skriver Arbeidstilsynet blant annet at arbeidsgiver har ansvaret for å:
-kartlegge arbeidsoppgavene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan være risikofylt og føre til skader
-gjøre tiltak som reduserer risikoen for skader ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne
– vurdere om noen av arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i høyden, heller kan gjøres fra bakken
– bruke vernetiltak som stillas, trappetårn, rekkverk og lift (personløfter) hvis dere likevel må utføre arbeid i høyden.

 

Den nye veilederen finner du her: Arbeidstilsynets veileder for arbeid i høyden.

Hvert år skjer det flere alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid i høyden, og mange av disse kunne vært unngått hvis arbeidsgivere og arbeidstakere var mer oppmerksomme på risikoene. En av de største risikoene ved arbeid i høyden er fallulykker. Selv fra relativt lave høyder kan et fall føre til alvorlige skader eller dødsfall. Dette kan skyldes dårlig vedlikehold av utstyret som brukes, som for eksempel stiger, stillas eller arbeidsplattformer, eller manglende bruk av personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr. I noen tilfeller kan også uoppmerksomhet eller dårlig opplæring være årsaken til fallulykker.

Værforhold kan også øke risikoen ved arbeid i høyden. Glatt eller vått underlag kan gjøre det vanskelig å holde balansen, mens sterke vindkast kan gjøre det farlig å arbeide på høye stillaser eller arbeidsplattformer. Arbeidsgivere må ta hensyn til værforholdene og sørge for at arbeidet blir utført på en trygg måte.

For å minimere risikoen ved arbeid i høyden må arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeide om å identifisere potensielle farer og implementere nødvendige sikkerhetstiltak. Dette kan inkludere grundig opplæring av arbeidstakerne, jevnlig vedlikehold av utstyret, bruk av personlig verneutstyr og risikovurderinger før arbeidet starter. I tillegg skal man ha klare rutiner for å håndtere situasjoner der noe går galt. Dette kan inkludere å ha en beredskapsplan for å håndtere fallulykker, og å ha nødtelefoner og førstehjelpsutstyr tilgjengelig på arbeidsplassen.

Arbeid i høyden kan være utfordrende og farlig, men med riktig opplæring og sikkerhetstiltak kan risikoen minimeres. Det er viktig at arbeidsgivere tar ansvar for å sørge for at arbeidet utføres på en trygg måte, og at arbeidstakere er oppmerksomme på risikoene og tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv.

Vi tilbyr et bredt utvalg nettbaserte kurs for bygg- og anleggsbransjen tilgjengelig på instantkurs.no – herunder flere ulike kurs for arbeid i høyden som stillaskurs, bruk av lift, fallsikringsutstyr, varme arbeider, løfteredskap, farlige verktøy mm.

Instant Gruppen er en av landets ledende leverandører av stillaser, lifter, materialhåndtering og nettbasert opplæring. Sjekk våre produkter på instant.no

Har du spørsmål eller trenger råd? Ikke nøl med å ta kontakt.