mai 3, 2024


Som et bidrag til økt HMS-fokus i bygg- og anleggsbransjen så reduserer vi prisene på to av våre populære nettbaserte kurs. Kurs i anhuking, stropping og signalgivning, samt kurs i farlig håndverktøy har fått nye priser. De nye prisene gjelder alle språk.

Nye priser er som følger:
Anhuker og stroppekurs – 1.990,-
Farlig håndverktøy – sikkerhetskurs – 990,-

Kort om kursene.
Anuker- stropping og signalgiverkurs:

Vårt nettbaserte anhuker- og stroppekurs (løfteredskap) gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften. Et anhuker/stroppekurs er beregnet på personell som jobber på områder der løfteoperasjoner er en del av jobben. Anhuker og stropper sørger for at kran- og stroppeoperasjoner utføres på en sikker måte. Dette kurset dekker de forskriftmessige kravene til opplæring.

 

Farlig håndverktøy kurs:

Sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

 

Viktigheten av opplæring på eget språk:
Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan også utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter engasjert. Arbeidstakere fra ulike land behersker kanskje ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer. Da blir det spesielt viktig at sikkerhetsopplæring blir gitt på et språk arbeidstakerne forstår. Instant Norge har fokusert på språkutfordringer i bransjen og tilbyr derfor de fleste nettbaserte kursmodulene på flere språk som norsk, engelsk, polsk, litauisk og estisk. Regelverket har ingen direkte krav om norskkunnskaper, men opplæring skal gis på et språk mottaker forstår. Det medfører at mange kursdeltakerne som har behov for viktig opplæring kan få dette på sitt morsmål.