juni 4, 2024

Vi presenterer vårt nye kurs om sikker bruk av diisocyanater. Kurset er utviklet for å oppfylle de nylig innførte obligatoriske opplæringskravene. Fra og med 24. august 2023 krever disse forskriftene at alle som er involvert i profesjonell eller industriell bruk av diisocyanater og blandinger av disse, må gjennomgå dokumentert opplæring. Dette kurset sikrer samsvar med REACH-forordning 2020/1149, og gir både generell opplæring og opplæring på mellomnivå (nivå 1 og 2).

Diisocyanater er viktige i ulike industrielle anvendelser, som produksjon av skum, belegg og lim. De kan imidlertid være farlige og forårsake luftveisproblemer, hudsensibilisering og andre helseproblemer ved eksponering. For å skape et trygt arbeidsmiljø er det avgjørende å forstå disse risikoene og de nødvendige sikkerhetstiltakene. Arbeidsgivere må sørge for at medarbeiderne er godt informert og opplært, ikke bare for å overholde lovkravene, men også for å beskytte deres helse og sikkerhet.

Dette kurset er viktig for å overholde regelverket og ivareta helse og sikkerhet. Deltakerne vil lære om risikoen forbundet med diisocyanater og de nødvendige sikkerhetstiltakene for å håndtere dem på riktig måte, samt nødprosedyrer.

Etter å ha fullført kurset vil du få et diplom som gir en formell anerkjennelse av deltakernes kunnskap og etterlevelse av regelverket. Kurset er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

For mer informasjon eller for å melde deg på kurset, kan du lese her og sjekke ut de kommende webinarene i praksiskalenderen vår, og bli med på opplæringssesjonene for å sikre en tryggere arbeidsplass og overholdelse av regelverket.