april 18, 2024

De siste årene har det blitt vanligere å bruke personløfter (lift) til arbeid i høyden. Men det er risikofylt arbeid, og årlig mottar Arbeidstilsynet 3 til 4 ulykkesmeldinger etter bruk av slik lift. Ulykkene er ofte svært alvorlige, og noen ganger også med dødelig utfall.

Personløftere kan gjøre det tryggere å arbeide i høyden. Samtidig mottar Arbeidstilsynet årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift. De vanligste ulykkene med bruk av personløfter skyldes fall fra plattform, klemming, velt, påkjørsler, mekaniske feil og elektrisk sjokk. Det være risikabelt å bruke lift, men med god planlegging og riktig bruk kan man unngå mange ulykker.

Bruk bruksanvisningen

Bruksanvisningen til personliften forklarer hvordan liften kan brukes på en trygg måte. Det er fremdeles slik at personløftere på det norske markedet ikke er laga for på- og avstigning i oppreist posisjon, og det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for trygg bruk.

Arbeidstilsynet gir råd for trygg bruk

Regelverket stiller krav til arbeid i høyden generelt, og Arbeidstilsynet gir særskilt veiledning om trygg bruk av personløfter. Veiledninga er retta mot de som skaffer lifter, de som leder arbeidet med lifter og de som bruker lifter. Den er oppdatert etter innspill fra blant anna PLF (Personløfterforeningen), RVO bygg/anlegg og SfS BA (Samarbeid for tryggleik i bygg og anlegg) og på bakgrunn av bestepraksis.

 

Arbeidsgiver har ansvaret

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å planlegge og risikovurdere arbeidet. Det betyr å kartlegge hvor risikoen er størst for skader og ulykker, og deretter gjøre det som er nødvendig for å forebygge dette. Hvis det viser seg at operatøren av personliften ofte lener seg over rekkverket eller står på rekkverket, er det du som arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstaker ikke kan falle av, enten ved sikring eller ved bruk av lift som er tilpasset arbeidet.

Arbeidsgiver skal blant annet sørge for at

  • arbeidet er godt planlagt og risikovurdert
  • liften og annet arbeidsutstyr er CE-merket og godkjent for arbeidet som skal gjøres
  • bruksanvisningen til produsenten er tilgjengeleg
  • alle som bruker liften har fått nødvendig opplæring
  • liften er kontrollert og vedlikeholdt, og at dette er dokumentert

Arbeidstilsynet anbefaler at ingen jobbar alene

Ofte ser vi at personer som har vært i ulykker der personløfter er involvert, har måttet vente på hjelp fordi de har jobbet alene. Derfor anbefaler vi at arbeidsgiver utpeker en arbeidsleder som kan planlegge, kontrollere og overvåke arbeidet. Arbeidsleder skal også kunne hjelpe til med trygg evakuering/redning dersom det blir nødvendig.