februar 18, 2021

Det er bygg- og anleggsindustrien som gir oss morgendagens bygg og infrastruktur, men bare et fåtall av aktørene evner å drive bransjen fremover, viser KPMG Global Construction Survey 2019.

Det er liten tvil om at manglende arbeidskraft, flate produktivitetsnivåer, økende materialkostnader, fragmenterte leveransekjeder og store prestisjeprosjekter som flopper gjør bygg- og anleggsindustrien moden for omstilling og disrupsjon.

Digitalisering kommer

Utviklingen de siste par årene viser at bærekraft, digitalisering, teknologi og modulisering er den nye veien å gå for bransjeaktørene.

83 prosent av topplederne i industrien sier at de ønsker å bli mer datadrevne gjennom å innføre rutiner for bruk av data, analyse og prediktiv modellering i prosjektplanlegging og -overvåking. 59 prosent forventer at utvidet og virtuell virkelighet blir naturlig integrert i de fleste prosjekter de neste årene, mens 69 prosent er sikre på at de i nær fremtid vil møte nye aktører som utfordrer tradisjonelle forretnings- og leveransemodeller.

Utfordres av teknologiselskaper

Undersøkelsen viser en økende etterspørsel etter aktører som har ekspertise på klimabevisste og datadrevne løsninger, og de mest leveransedyktige aktørene på området evner å vise det fram, ikke bare på byggeplassen.

Disse virksomhetene rasjonaliserer og effektiviserer bedriftsstyringen, de investerer i teknologi, bygger kultur, henter inn et mangfold av kompetanse og måler resultatene på alle nivåer av organisasjonen.

KPMGs «Future-Ready Index» viser at av lederne som inngår i panelet, er det bare 20 prosent som prioriterer – og derfor kan dra nytte av – slik kompetanseheving i stabsfunksjonene.

Mye skjedd på to år

– Det er to år siden KPMG sist gjorde en slik internasjonal undersøkelse i markedet, og bare på den korte tiden er det lett å spore en tydelig endring i hvordan ledere i dette segmentet ser på implementering og bruk av teknologi i sine virksomheter, sier Svein Wiig, partner i KPMG Norge og ansvarlig for selskapets satsing mot Bygg- og anleggsbransjen.

– I 2017 var det få aktører som investerte noe særlig i informasjonsteknologi, og enda færre som kunne dra fordel av å ha implementert slike løsninger tidligere. Nå hører vi om selskaper som omtaler seg selv som teknologiselskaper som leverer byggeprosjekter. Dette har skapt skarpe skillelinjer mellom bransjens førende aktører og de andre, sier han.

En bransje i ubalanse

I undersøkelsen har KPMG spurt 223 toppledere i den globale bygg- og anleggsbransjen, og skapt en benchmark for bransjen. Basert på svarene de har avgitt, er respondentene så blitt inndelt i tre kategorier: Innovative bransjeledere (20 prosent), følgere (60 prosent) og etternølere (20 prosent). Undersøkelsen avdekker en ubalanse i bransjen, hvor virksomhetene i det lavest rangerte segmentet står overfor store utfordringer når det kommer til å tilpasse seg fort nok for ikke å miste vesentlig konkurranseevne.

Andre viktige funn fra undersøkelsen:

  • Invester tid og ressurser i å styrke kontroll- og styringsfunksjoner: 66 prosent av selskapene rangert som innovative bransjeledere fullfører sine prosjekter på tid og budsjett, mens svært få prosent av etternølerne gjør det samme,
  • Leder-segmentet av virksomheter har langt større tilbøyelighet til å iverksette pilotprogrammer for ny teknologi, til å sette hele organisasjonen i sving med å teste ut nye innovasjoner, og til å aktivt rekruttere nye ressurser med spesifikk teknologikompetanse.
  • Fremtidsorienterte virksomheter vurderer rekruttering av nye talenter som sin nest viktigste utfordring, mens øvrige respondenter rangerer rekruttering på femteplass.
  • Mangfold handler ikke bare om rekruttering: Majoriteten av alle respondentene uttrykker at mangfold er viktig, men bare de 20 prosentene i toppkategorien prioriterer å måle mangfoldet på alle nivåer i virksomheten.
  • Etternølerne bruker mesteparten av sin tid på å jage kortsiktig omsetningsvekst, og setter lite eller ingen tid av til å investere i teknologi.

– Vi vet at bygg- og anleggsbransjen har ligget etter med å realisere de enorme mulighetene som ligger i teknologi og digitalisering, men vi kan nå sette tall på hvor få selskaper det egentlig er som sørger for å drive den internasjonale industrien fremover, sier Wiig.

(Pressemelding fra KPMG/NTB Info)

Kilde: Hmsmagasinet.no