februar 18, 2021

Skjærebrenningen skjedde ved et oljefat som kom i brann. Skaden kom på 7 mill. kroner. Sveisearbeid fant sted på rørsystemet i en bygning. Ledningsvarmen i et av rørene antente rørisoleringen i himlingen. Brannskadene ble taksert til 25 mill. kroner. Felles for disse og en lang rekke andre branner, skyldes dels mangel på kunnskap, dels menneskelig svikt. Brannene kunne vært unngått med bedre forebyggende rutiner og tiltak før, under og etter utførelsen av det varme arbeidet.

Å redusere risikoen for at brann skal oppstå, samt øke kunnskapen om brannvern skal sammen føre til en mer risikobevisst atferd. Kravene som stilles til varme arbeider finner man både i norske lover og forskrifter, og i sikkerhetsforskrift til forsikringsavtaler. Det er forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som stiller krav til kurs i varme arbeider og sertifikat fra norsk brannvernforening.

Varme arbeider er arbeid hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Eksempler på varme arbeider er arbeid med

  • Gassbrenner
  • Vinkelsliper
  • Varmluftspistol
  • Ugressbrenner
  • Elektrisk sveis

Sertifiseringsordningen for varme arbeider ble innført i Norge i 2001 med det formål å få ned antall branner og utbetalinger som følge. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Etter dette må sertifikatet fornyes ved å ta nytt kurs. Alle partene ved utførelse av varme arbeider har ansvar for at varme arbeider utføres på en sikker måte og både byggeier, oppdragsgiver og oppdragstaker kan pådra seg erstatnings- og/eller straffeansvar.

Instant Norge er nå i sluttfasen med å utvikle sitt Varme Arbeider kurs nettkurs, ønsker du å få beskjed om når kurset er lansert, send en mail til kurs@instant.no.

Ofte stilte spørsmål:

Krav om sertifikat:

Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.

Varme arbeider skjer tryggest på faste arbeidsplasser som er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid, for eksempel et sveiseverksted. Om mulig bør derfor det varme arbeidet foregå der. Når arbeidet foregår på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat.

Skjer arbeidet derimot på en tilfeldig arbeidsplass, er det krav til sertifikat. Montering og reparasjon av maskiner, rør, beholdere med videre i bygninger vil vanligvis foregå på en tilfeldig arbeidsplass. Ved slike arbeider kreves sertifikat.

Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers forsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens fast ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære eller lignende på tilfeldig arbeidsplass.

Sertifikatets gyldighet:

Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har sertifiseringsordninger mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene.

Sertifikat for ulike yrkesgrupper:

Varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass krever sertifikat. Yrkeskategori er ikke avgjørende. En kan likvel ta utgangspunkt i yrkeskategori for å synliggjøre – som en veiledning – i hvilke tilfeller det er hhv. ikke er krav om sertifikat. I praksis er det også en lang rekke andre yrkeskategorier som ikke er nevnt i denne veiledningen hvor sertifikat vil være aktuelt. Det understrekes at den sikre måten å avgjøre om det er krav til sertifikat eller ikke er ved å lese forsikringsvilkårene.

Liste over de spesifikke yrkene finner du her.

Du kan lese mer fra Norsk Brannvernforening her