februar 18, 2021

Kurs i varme arbeider

Nå kan vi endelig tilby kurs i varme arbeider som nettkurs!

Alle som gjør varme arbeider skal ha sertifikat fra Norsk Brannvernforening.
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr

Kravene som stilles til varme arbeider finner man både i norske lover og forskrifter, og i sikkerhetsforskrift til forsikringsavtaler. Ved fullført kurs og innsendt dokumentasjon på praktisk slukkeøvelse vil du inneha sertifikat i varme arbeider og kompetanse til å utføre varme arbeider på en trygg måte.

For mer informasjon om kurset kan du lese her

 

Kurset er godkjent av Norsk brannvernforening.