desember 18, 2022

Nå kan vi endelig tilby kurs i varme arbeider som nettkurs på polsk og litauisk! Alle som jobber med varme arbeider skal ha sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Dette kurset er allerede tilgjengelig på norsk og blir lansert på engelsk og litauisk iløpet av kort tid.

Les mer om kursene her: Varme arbeider polsk / Varme arbeider litauisk / Varme arbeider norsk

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Kravene som stilles til varme arbeider finner man både i norske lover og forskrifter, og i sikkerhetsforskrift til forsikringsavtaler. Ved fullført kurs og innsendt dokumentasjon på praktisk slukkeøvelse vil du inneha sertifikat i varme arbeider og kompetanse til å utføre varme arbeider på en trygg måte.

Kurset er godkjent av Norsk brannvernforening.